Hier vindt u een vraag uit de quiz met het juiste antwoord!

Op de huisartsenpost wordt een viertal ‘zieke’ ogen gezien. Bij welk oog gaat het niet om een infectie?

A. BacterieB. BacterieC. BloedingD. VirusJuiste antwoord = C
Sluit de enquête