Avond 1 - Verdiept reeks

Sprekers avond 1
Dr. Paul Kwant

Na zijn studie werktuigbouwkunde aan de Universiteit Twente heeft Paul B. Kwant in Aachen promotieonderzoek op het gebied van elektromechanische ondersteuningsharten aan de RWTH-Aachen uitgevoerd. Sinds 2007 is hij werkzaam aan de Universiteit Maastricht binnen de Department of Research Engineering (DRE). Deze afdeling ontwikkelt op maat gemaakte technologie voor onderzoek binnen de UM/MUMC+. Vanaf 2014 is hij zowel hoofd van DRE als ook directeur van het bedrijf Maastricht Instruments, een productincubator, die vindingen vanuit de UM naar de markt brengt. Om een breder blikveld te krijgen dan alleen de techniek en het onderzoek heeft hij eind 2014 een Master of Business Administration aan de UM afgerond. Enkele persoonlijke gegevens: Paul is thans 44 jaar oud en woont in Valkenburg. Hij is getrouwd en heeft twee tienerzonen.

Paul Kwant
Herman Kingma
Dr. Herman Kingma

Herman Kingma is geboren in Rotterdam, hij is na zijn bachelor kunstgeschiedenis aan de Sorbonne in Parijs, na zijn doctoraal studies biologie en natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam, gepromoveerd op onderzoek naar energie-overdrachtsprocessen in de fotosynthese aan de Universiteit van Leiden; hij specialiseerde zich daarna bij de KNO afdelingen van het AMC en het MUMC+ in de klinische fysica met als primair aandachtgebied de Vestibulologie (evenwicht) en werd hoofd van de evenwichtsafdeling van het MUMC+. In 2001 werd hij benoemd tot hoogleraar aan de UM. Sindsdien is hij bij nog 3 universiteiten tot hoogleraar benoemd. Herman Kingma gaf en geeft wereldwijd vele honderden lezingen en masterclasses op uitnodiging en heeft even zovele internationale publicaties. Herman Kingma is 70 jaar, is getrouwd, heeft vijf kinderen en woont in Maastricht.

Evenwichtsstoornissen en vallen komen veel voor. Juist bij ouderen leidt het vaak tot serieuze verwondingen, operaties, afname van de mobiliteit, langdurige ziekenhuisopnames met complicaties en helaas ook tot mortaliteit. Bij minstens 25% van de ouderen boven de 60 jaar, werken beide evenwichtsorganen vrijwel niet meer en vormt het dé oorzaak van het vallen. Ook bij jongere mensen met vaak erfelijke aandoeningen werken de evenwichtsorganen niet meer en ontstaan er ernstige evenwichtsstoornissen.

Tot voor kort bestond hiervoor geen oplossing en tijdens spreekuren bij de KNO leidde dit tot zeer emotionele situaties: dag in dag uit zag dr. Kingma dat er een oplossing moest komen. Daardoor ontstond er een idee voor het maken van een balansriem. In deze riem zit een zwaartekracht en bewegingssensor die de stand van de romp van de patiënt meet en via een computer in de riem 10 tril elementjes in de band rondom het lichaam aanstuurt. Daardoor voel je onbewust je oriëntatie ten opzichte van de zwaartekracht weer en wordt je evenwicht weer beter geautomatiseerd.

Maar voordat de balansriem goed werkte moesten veel zaken precies wetenschappelijk onderzocht worden en de werking bewezen worden. Daarnaast waren er veel vragen zoals: Waar moeten de sensoren en trilelementen geplaatst worden en hoeveel? Hoe moest de door de sensoren gedetecteerde stand en beweging gecodeerd worden in trillingen? Het technisch optimaliseren en perfectioneren was uitermate lastig: een trilband die onhoorbaar trilt en snel genoeg reageert op lichaamsbewegingen en die overal rondom de romp goed aansluit, bij alle patiënten, licht en dun is, lang genoeg op de ingebouwde accu’s kan werken, veilig is en zo goedkoop mogelijk om echt in de praktijk wereldwijd te kunnen toepassen. Het heeft miljoenen euro’s gekost aan materiaal en mankracht om dit te ontwikkelen en te onderzoeken, deels gesubsidieerd door de ziektekosten verzekeraars. En uiteindelijk was het doel de band ook in de reguliere patiëntenzorg toe te kunnen passen. Tijdens de lezing zullen Dr. Kingma en Dr. Kwant vertellen hoe het ontwikkelen, testen en op de markt brengen van een medisch apparaat in zijn werk gaat aan de hand van de BalanceBelt.

BalanceBelt
De BalanceBelt
Sluit de enquête