Epilepsie en coma

Tijdens avond 3 houden we ons bezig met de prikkeloverdracht in het brein en de ziektebeelden die daar bij komen kijken, zoals onder andere epilepsie en coma. Dit college zal gegeven worden door Dr. Mariëlle Vlooswijk.

Dr. Mariëlle Vlooswijk

Dr. M. Vlooswijk is werkzaam als neuroloog op de afdeling Neurologie van het MUMC+ en werkt nauw samen met het epilepsiecentrum Kempenhaeghe te Heeze (het Academisch Centrum voor Epileptologie). Binnen de neurologie is zij gespecialiseerd in epilepsie bij volwassenen. Zij is als consulent betrokken bij mensen met een verstandelijke beperking en neurologische problemen én bij volwassenen met een vorm van spina bifida. Verder is zij verantwoordelijk voor de opleiding tot neuroloog in het MUMC+.

Dr. Vlooswijk: “Mijn interesse voor epilepsie begon tijdens mijn studie geneeskunde aan de UM. Tijdens mijn co-schap neurologie vroeg dr. De Krom, destijds de epilepsieneuroloog van het MUMC, of ik onderzoek wilde doen naar plotseling en onverwacht overlijden bij epilepsie, iets wat gelukkig weinig voorkomt. In die periode mocht ik ook geregeld meekijken tijdens zijn epilepsiespreekuur. Later, tijdens mijn opleiding tot neuroloog, ben ik gepromoveerd op onderzoek naar cognitieve stoornissen bij mensen met chronische epilepsie.

De groep mensen met epilepsie is heel divers: van jong tot oud, van verstandelijk beperkt tot hoogopgeleid. Soms kun je als behandelteam iemand van de epilepsie af helpen (denk aan epilepsiechirurgie), maar vaker probeer je als behandelaar mee te denken over het beperken van de impact van epilepsie. Daarbij gaat het niet alleen om het onderdrukken van aanvallen met medicatie maar ook om de gevolgen voor het dagelijks leven, zoals werken en school, autorijden, risico’s, relaties en zelfstandigheid. Het is belangrijk dat het ‘grote publiek’ ook meer van epilepsie af weet, omdat er nog wat misverstanden bestaan over mensen met epilepsie. Ik hoop dat de avond van de Gezondheidsuniversiteit bij zal dragen aan kennis over epilepsie en daarmee ook aan het begrip voor mensen met epilepsie.”

Dr. M. Vlooswijk
Dr. M. Vlooswijk
Sluit de enquête