Pijn en hernia + Patiëntdemonstratie

Op de laatste avond van de reeks is er eerst een lezing en daar aansluitend hebben we een patiëntdemonstratie. De lezing zal gaan over verschillende soorten pijn en een hernia zal worden uitgelegd. Na de lezing is er een korte pauze waarna de patiëntdemonstratie zal starten. Hierbij zal er een patiënt zijn verhaal komen doen samen met een arts. 

Em. Prof. Dr. Maarten van Kleef

Op de afsluitende avond van de reeks Neurologisch zal Em. Prof. Dr. Maarten van Kleef het college verzorgen. Hij is geboren in Rotterdam in 1953, gehuwd en heeft 3 dochters. Hij is opgeleid in het Binnengasthuis en het AMC te Amsterdam als anesthesioloog. Sinds 1985 is hij werkzaam in het Annadal/AZM/MUMC+ in Maastricht als anesthesioloog/pijnspecialist. Van 2002 tot 2012 was hij afdelingshoofd van de afdeling Anesthesiologie & Pijngeneeskunde en heeft hij in teamverband onderzoek gedaan naar de mechanismen van pijn en pijnsyndromen. Em. Prof. Dr. Van Kleef is auteur van meer dan 200 internationale wetenschappelijke publicaties en van meerdere handboeken en richtlijnen. Ook is hij promotor/copromotor van 42 PhD studenten binnen de UM. Hij is betrokken geweest bij nationale en internationale verenigingen zoals NVTP, sectie pijn NVA, World Institute of Pain, EFIC en IASP. Sinds april 2020 is Em. Prof. Dr. Van Kleef met pensioen gegaan.

Em. Prof. Dr. M van Kleef
Em. Prof. Dr. M van Kleef
Marcel verhoeven
Marcel Verhoeven
Patiënt Marcel Verhoeven

Marcel Verhoeven heeft al ruim twintig jaar een ernstige vorm van een Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS). Dit is in 2016 dermate ernstig geworden dat uiteindelijk, begin 2018, zijn rechterbeen boven de knie is geamputeerd. Tot het jaar 2016 had hij een eigen administratie- en belastingadvieskantoor, maar doordat de pijn zo heftig werd heeft hij dit moeten overdragen aan zijn collega’s. Marcel zet zich vanuit de Stichting Mens Achter de Patiënt in om de zorg mensgerichter  te maken. Hij heeft zelf meegemaakt dat de patiënt vaak niet centraal staat. Zorgverleners vergeten vaak te vragen wat patiënten zelf willen, terwijl die dialoog essentieel is. Wat heeft iemand nodig om de regie te kunnen behouden, en hoe kan de zorgaanbieder dat ondersteunen?

Voor meer informatie over stichting Mens Achter de Patiënt kunt u een kijkje nemen op hun website: https://mensachterdepatient.nl/ 

Sluit de enquête