Sprekers reeks 21

Avond 1 - Anatomie en fysiologie van de longen
Prof. dr. Frits Franssen (1973) is longarts met een klinische, wetenschappelijke en educatieve focus op gepersonaliseerde behandeling van chronische obstructieve longziekte (COPD). Hij is medisch hoofd van de afdeling Longziekten en voorzitter van de vakgroep. Daarnaast is hij medisch directeur en lid van de Raad van Bestuur van CIRO+, een kennis- en behandelcentrum voor patiënten met chronische luchtwegaandoeningen in Horn, Nederland. Hij is hoogleraar 'gepersonaliseerd management van COPD' aan de Universiteit Maastricht. Zijn onderzoek richt zich op het ontrafelen van de pathofysiologie, complexiteit en heterogeniteit van COPD en de extrapulmonale kenmerken en comorbiditeiten. Ook focust hij zich op longrevalidatie en geïndividualiseerde diagnostiek en interventies voor COPD. Frits is de huidige secretaris van ERS Assembly 1 over 'Respiratory Clinical Care and Physiology'. Hij is lid van de Lancet COPD-commissie en is betrokken bij verschillende ATS/ERS-werkgroepen. Hij is co-auteur van meer dan 260 peer-reviewed Engelstalige artikelen en begeleidt momenteel 10 promovendi. Daarnaast is hij adjunct-hoofdredacteur van Respirology en sectieredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG). In 2019 werd hij benoemd tot Fellow van de ERS. Prof. Franssen verricht werkzaamheden met en voor de farmaceutische industrie op het gebied van COPD en treedt daarbij op als extern hoofdonderzoeker, studie-arts, spreker, voorzitter, adviseur of subsidieaanvrager.

Avond 2 - Nieuwe inzichten COVID-19 en Post-COVID-19 
Drs. Rein Posthuma is sinds 2018 werkzaam als longarts in CIRO, een expertisecentrum voor chronisch orgaanfalen in Horn. Complex COPD, longvolumereductie en longrevalidatie zijn zijn voornaamste aandachtsgebieden. Hij is daarbij deeltijds als staflid verbonden met de afdeling Longziekten van het MUMC+ alwaar hij naast poliklinische consultaties en uitvoeren van endoscopische longvolume reductie participeert in de klinische supervisie van de arts-assistenten.
Aandachtsgebieden: complex COPD; endobronchiale longvolume reductie; longrevalidatie.

Avond 3 - Longkanker, diagnostiek en behandeling
Drs. Safiye Dursun is sinds 2019 werkzaam als longarts in het MUMC+. Ze is gestart met een fellowship thoracale oncologie voor een periode van 2 jaar. Hierna is ze benoemd tot vast staflid, en verbonden aan de afdeling Longziekten van het MUMC+. Naast haar taken op de polikliniek in het oncologiecentrum en de polikliniek longziekten, heeft zij een interesse in oncologische interventies op de behandelkamer. Ze is lid van de Nederlandse Vereniging voor Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) en van de European Respiratory Society (ERS). Aandachtsgebied: longoncologie

Avond 4 - Astma en cystic fibrosis bij kinderen
Drs. Michiel Bannier: ‘Als kinderlongarts houdt ik me vooral bezig met longziekten bij kinderen, zoals (ernstig of moeilijk behandelbaar) astma, taaislijmziekte en aangeboren longaandoeningen. Als groep kinderlongartsen werken wij nauw samen met collega kinder(long)artsen binnen de regio. Onze afdeling kinderlongziekten vervult een tweede- en derdelijnsfunctie met verwijzingen van Maastricht tot en met de regio Eindhoven. Tevens zijn wij een expertisecentrum voor Cystic Fibrosis (taaislijmziekte) en wordt er intensief samengewerkt binnen het multidisciplinaire CF team. Hiernaast behandel ik kinderen met allergische aandoeningen, zoals allergische neusklachten, chronische galbulten en voedselallergieën. In het Maastricht UMC wordt hierbij nauw samengewerkt in een multidisciplinair team bestaande uit de kinderarts, internist-allergoloog, dermatoloog en diëtist. Wij werken hierin tevens samen met het Zuyderland MC.’

Avond 5 - Obstructieve slaapapneu, diagnostiek en behandeling 
Drs. Nicole Scheppers is sinds 2015 werkzaam als longarts in CIRO, een expertisecentrum voor chronisch orgaanfalen in Horn. Slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen en beademing zijn haar voornaamste aandachtsgebieden.

Sluit de enquête