Onder de kopjes avond 1, avond 2, etc. kunt u gebruikte sheets tijdens de lezingen, de informatiedocumenten en posters van de informatiemarkt terugvinden.
De documenten zullen voor avond 1, 2, 3, 4 en 5 op respectievelijk 18 en 25 mei en 1, 8 en 15 juni 2015 worden gepubliceerd. De publicatie vindt plaats maandagmiddag.

Sluit de enquête