Dr. Ger Koek

Dr. Ger Koek is opgeleid tot internist in het Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg, Leuven, België (1997) en daarna tot MDL-arts in het Maastricht UMC+ (1999).  Hij is in 2004 gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht op het onderwerp 'gallige reflux'. Vanaf 1999 is hij als staflid verbonden aan het Maastricht UMC+. Hij heeft zich geheel toegelegd op de hepatologie. Vanaf 2014 werkt het Maastricht UMC+ nauw samen met het Klinikum in Aken op het gebied van behandeling van kwaadaardige aandoeningen van lever, galwegen en alvleesklier. Dr. Ger Koek heeft tot 2019 vanuit Maastricht het gezamenlijke Aken-Maastricht levertransplantatie programma gecoördineerd. Vanaf begin 2020 richt dr. Koek zich geheel op onderzoek en onderwijs en is niet langer actief in de directe patiëntenzorg.

In het kader van het onderzoek werkt hij in nationale en internationale onderzoeksgroepen samen op gebied van niet alcoholische vetleverziekten (NAFLD).

ger koek
Dr. Ger Koek
Sluit de enquête