Dr. Christine Willekes

“(Mens achter) de dokter in contact met de (mens achter de) patiënt”

Christine Willekes is gynaecoloog-perinatoloog in het MUMC+ en is tevens betrokken bij de invulling, organisatie en ontwikkeling van het Maastrichtse medische curriculum. Ze hecht erg veel waarde aan de menselijke kant van het artsen vak en fungeert in dezen voor vele studenten als een rolmodel.

De arts van de toekomst is de arts die ik graag wil gaan opleiden. In die toekomst zal het een uitdaging zijn om tussen alle techniek en nieuwe communicatiemiddelen, persoonlijk en verbonden te zijn. Verbonden met de patiënt zodat die zich begrepen en veilig voelt, waarbij hij of zij zich beter zal uiten over fysieke klachten, maar ook over de psychische aspecten geholpen door juist deze arts. Een arts die zal leren om de menselijke kant achter de patiënt te gaan (h)erkennen. Ik geloof in het feit dat je dit met name beter leert te doen door juist ook de mens achter jezelf te leren kennen. Wie ben jij, waar wordt je door bewogen, wat zijn je sterktes en wat je zwaktes? Wat gebeurt er als het moeilijker gaat; hoe ga je daar mee om? Wat helpt je, wat niet? Als je dit al als jonge aanstaande professional leert zal je dat juist dichter bij de mens achter de patiënt brengen door aan te sluiten bij jezelf: de mens achter de dokter. En niet, door afstand te doen van het gevoel, door zakelijk te zijn. De patiënt zal zich erkend en begrepen voelen; veilig, met de kennis dat het gevoel wat er bij hem of haar speelt er mag zijn. Dit begrip zorgt voor meer openheid en  minder angst of spanning, wat leidt tot een betere patiënt-arts relatie. Ook de arts zelf profiteert hiervan, omdat dit zorgt voor een sterkere persoon(lijkheid) en een beter gevoel, wat uiteindelijk zal leiden tot minder psychische belasting en burn-out.

Ik hoop aan de ontwikkeling van toekomstige collega’s bij te dragen door inzichten verkregen uit onderzoek in het kader van mijn Master of Health Professional Education thesis en opleiding. Deze quote waaraan ik in het kader van die thesis refereer is mij uit het hart gegrepen:  

No one cares how much you know, until they know how much you care”  - Theodore Roosevelt, former US President

Christine Willekes
Christine Willekes
Sluit de enquête