Dr. Philippe Collin

Philippe is kinder- en jeugdpsychiater bij Koraal en consulent bij het CCE. Hij werkt drie dagen per week bij Gastenhof, waar hij als hoofdbehandelaar en programmaleider verantwoordelijk is voor de polikliniek. Daarnaast behandelt hij bij De Hondsberg zowel kinderen die opgenomen zijn, als kinderen die op de polikliniek komen.

'Wij zetten onze expertise en zorg in voor kinderen met een verstandelijke beperking en bijkomende emotionele,
gedrags- en psychiatrische problematiek. Zonder onze zorg zou de thuissituatie voor een aantal kinderen snel escaleren. Wij trachten te vermijden dat deze kinderen, ondanks hun beperkingen, stagneren in hun ontwikkeling en ijveren ervoor dat ze toch groei kunnen doormaken. Koraal-locaties Gastenhof en De Hondsberg hebben er de laatste jaren stevig op ingezet om hun expertise ook beschikbaar te stellen voor de eerste lijn. Er is veel aandacht voor samenwerking met scholen, kinderdagverblijven en vroegtijdige interventie bij jonge kinderen. We doen aan vroegdetectie zodat kinderen en ouders niet jarenlang in een bepaalde problematiek blijven hangen.'

philippe
Dr. Philippe Collin
Sluit de enquête