Programma

Programma reeks 12

We kunnen eindelijk het thema voor reeks 12 van de Gezondheidsuniversiteit aan u bekendmaken! In reeks 12 zal ‘De eeuwige mens’ centraal staan. De collegeavonden zijn op 16, 23 en 30 mei, en 6 en 13 juni. De vraag die centraal staat: Hoe komt het nu eigenlijk dat onze levensverwachting steeds hoger wordt? We gaan tijdens de avonden in op verschillende aspecten die gezorgd hebben voor deze verandering. Hoe kunnen we bijvoorbeeld ziekten voorkomen of zo vroeg mogelijk opsporen? En als je dan toch ziek wordt, hoe kan dit dan behandeld worden? Tijdens de reeks proberen we antwoord te geven op deze vragen. Dit doen we aan de hand van de volgende onderwerpen:

Avond 1 – 16 mei: Vaccinaties
Op deze avond zal dr. Astrid Oude Lashof komen spreken. Als  internist-infectioloog in het Maastricht UMC+ houdt zij zich voornamelijk bezig met infectieziekten. In de reeks 'Afweer’ van de Gezondheidsuniversiteit in 2016 heeft ze al eerder een lezing gegeven. Tijdens deze reeks komt ze ook spreken, nu over vaccinaties en dus het voorkomen van infecties. Zo komen onderwerpen als de werking en het belang van vaccineren en de meest voorkomende vaccinaties aan de orde. Lees ook haar interview in Gezond Idee magazine: http://www.emagcloud.com/mumc/GI_nr_1_2018/page_33.html

Avond 2 – 23 mei: Kanker
Tijdens de lezing op 23 mei zal het vooral gaan over de screening van kanker. Hierbij kunt u denken aan het landelijke bevolkingsonderzoek naar darmkanker en borstkanker. Drs. Rogier de Ridder zal hier tijdens de lezing van alles over vertellen. Rogier de Ridder is maag-, darm- en leverarts in het Maastricht UMC+. Hij coördineert daarnaast het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. U kunt op deze avond meer leren over welke soorten kanker vaak voorkomen, hoe we ze kunnen behandelen, maar vooral ook over hoe we kanker zo vroeg mogelijk kunnen opsporen.

Avond 3 – 30 mei: Medicatie 
Op de derde avond van reeks 12 staat het onderwerp medicatie centraal. Veel mensen in Nederland slikken namelijk medicatie, maar hoe werken deze middelen nu eigenlijk? Deze avond zal dr. Ben Janssen een lezing geven over medicatie. Sinds 2003 is hij universitair hoofddocent bij de afdeling Farmacologie van de Universiteit Maastricht. Daarnaast heeft hij modules ontwikkeld om farmacotherapie (medicatietherapie) te leren aan medisch studenten. Hier zal hij tijdens zijn lezing wat meer over vertellen. Daarnaast kunt u te weten komen verschillende soorten medicijnen werken, misschien wel de medicijnen die u zelf slikt.

Avond 4 – 6 juni: Orgaandonatie
Op 6 juni staat het veelbesproken onderwerp orgaandonatie centraal. Sinds de wet over registratie voor orgaandonatie is aangenomen, is dit onderwerp vaak in de media naar voren gekomen. Wilt u weten hoe een donatieprocedure in zijn werk gaat of hoe de wet in elkaar zit? Transplantatiecoördinator dr. Tineke Wind van het Maastricht UMC+ zal u hier meer over vertellen tijdens de lezing. Aan het einde van de lezing zullen prof. dr. Walther van Mook en drs. Jan Bollen aansluiten voor een interactief deel met de deelnemers. Hier kunt u vragen stellen of uw mening delen. Lees ook meer over de donatieprocedure in Gezond Idee magazine: http://www.heritage.azm.nl/Afbeeldingen/ebooks/Gezond_Idee_nr_3_2017pdf/page_19.html

Avond 5 – 13 juni: Gezonde leefstijl 
Op de laatste avond zullen we kijken naar een gezonde leefstijl. Prof. dr. Stef Kremers zal u in de lezing op 13 juni hier meer over vertellen. Hij heeft gezondheidswetenschappen gestudeerd en is tegenwoordig bijzonder hoogleraar Preventie van obesitas aan de Universiteit Maastricht. Tijdens de lezing zal hij proberen antwoorden te geven op vragen zoals: Hoe kunnen we nu zelf ons leven gezonder maken? En hoe heeft dat invloed op onze levensverwachting? Net zoals bij de voorgaande reeksen zullen we na de laatste lezing afsluiten met een quiz.
Kijk voor gezondheidsadvies van Stef Kremers op de Gezond Idee website: https://gezondidee.mumc.nl/mumcsearch/local?search=stef%20kremers

Meer informatie over de reeks en de sprekers van de avonden komt binnenkort op deze website. Houd ook onze Facebookpagina in de gaten voor updates! www.facebook.com/gezondheidsuniversiteit

Klik hier voor meer informatie over het inschrijven voor reeks 12.