Algemeen

Wie zijn wij?

De Gezondheidsuniversiteit is een initiatief van studenten in samenwerking met het Maastricht UMC+. Het doel is bevordering van het gezondheidsbewustzijn bij ‘gewone’ burgers. Dit willen we realiseren door op een leuke en interactieve manier mensen uit Maastricht en omgeving kennis te laten maken met de werking van het lichaam in ziekte en gezondheid.
Hiertoe worden twee maal per jaar collegereeksen van vijf avonden georganiseerd. De collegereeksen starten steeds in mei en november en bij iedere reeks staat een ander thema centraal. Als mensen meer weten over hun lichaam en welke factoren allemaal een rol spelen bij gezondheid en ziekte, worden zij zich meer bewust van hoe zij zelf kunnen bijdragen aan een gezonder leven. Studenten van Maastricht UMC+ organiseren het project en voorzien de deelnemers van informatie. Zo kunnen de studenten leren om medische onderwerpen duidelijk en laagdrempelig uit te leggen. Voor het Maastricht UMC+ is de Gezondheidsuniversiteit een goede manier om hun speerpunten op het gebied van zorg en onderzoek naar buiten te dragen.

De doelstellingen van de Gezondheidsuniversiteit zijn dan ook: 
- Deelnemers meer kennis geven over gezondheid en hierdoor een gezonde en bewuste leefstijl bevorderen;
- Deelnemers bekwamer maken in de arts-patiënt relatie en hen leren hoe zij  medische informatie kunnen gebruiken;
- Jonge artsen in spé en zorgprofessionals in opleiding zichzelf laten ontwikkelen door leken te onderwijzen;
- Speerpunten van het Maastricht UMC+ op het gebied van zorg en onderzoek naar buiten dragen;
- Betrokkenheid creëren vanuit het Maastricht UMC+ (en studenten) met de samenleving.

De doelgroep is iedereen uit de regio Maastricht/Zuid-Limburg die interesse heeft in gezondheid en ziekte.

Bestuur Gezondheidsuniversiteit Reeks 13Bestuur Gezondheidsuniversiteit Reeks 13 De organisatie van het project is in handen van een dagelijks bestuur bestaande uit 5 FHML-studenten (v.l.n.r.), te weten: Ise van Oss (3e jaars Geneeskunde, Logistieke & Expansie), Juliette Klein Hesselink (3e jaars Geneeskunde, Inhoud), Malou Thijssen (3e jaars Geneeskunde, Publieke Relaties), Daan van Doorn (3e jaars Geneeskunde, Financiën & Expansie) en Lotte van Loon (3e jaars Geneeskunde, Voorzitter). Daarnaast wordt er intensief samengewerkt met Ellen Kennes (communicatieadviseur/eindredacteur stafdienst Communicatie MUMC+), Betsy Dols (hoofd Financiën FHML) en Rob van Duijn (zakelijke leiding van Studium Generale).

 

De Gezondheidsuniversiteit is een initiatief zonder winstoogmerk. Alle inkomsten worden gebruikt om het project budgetneutraal te maken.